VI ER EJET AF GRØNLAND
VI HAR GRØNLAND I HJERTET
INGEN KENDER GRØNLAND BEDRE END OS

Sponsorater

Greenland Travel modtager hvert år mange ansøgninger om sponsorater. Der er mange rigtigt gode ansøgninger imellem, men vi kan desværre ikke støtte alle. Vi har en årlig pulje på 50.000 kroner, der fordeles på fire sponsor-udvalgsmøder i løbet af året. Disse gives til interessante eller anderledes projekter, som Greenland Travel kan finde spændende at bruge i sin egen markedsføring.

Der er indsendelsesfrist for ansøgninger fire gange om året. Herefter vil ansøgningerne blive vurderet af Greenland Travels sponsorudvalg og ansøgerne vil herefter få besked i ugerne efter sponsorudvalgsmødet. Der gives ikke støtte med tilbagevirkende kraft, så vi anbefaler, at I indsender ansøgninger så tidligt som muligt.

Ansøgningsfrister Svar
1. februar 15. februar
1. maj 15. maj
1. august 15. august
1. november 15. november

Ansøgninger skal indeholde følgende

  • Projektbeskrivelse
  • Budget – med både forventede indtægter og udgifter
  • Beskrivelse af hvem der ansøges rejser til og hvornår
  • Beskrivelse af modydelser fra ansøgerne og hvordan Greenland Travel kan bruge sponsoratet aktivt i sin markedsføringspolitik

Ansøgninger til Greenland Travel sendes via ansøgningsskemaet. Klik her for at downloade ansøgningsskemaet.

Generelle retningslinjer

Får I støtte fra Greenland Travel, gælder nogle regler:

  • I skal opdatere os om projektets forløb ved personlig eller skriftlig tilbagemelding med oplysninger om pressedækning.
  • I lever op til de modydelser, I har beskrevet i jeres ansøgning. Det kan eksempelvis være logoplacering og bannere, mediedækning (inkl. Blogs og sociale medier), fotos og artikler til vores online medier og nyhedsbreve.

Behandling af ansøgninger

Ved behandling af ansøgninger lægges der vægt på, at de specificerede ønsker til ansøgningen er opfyldte. Desuden tages der stilling til, om hvorvidt ansøgerne har gode muligheder for at søge om støtte fra andre instanser og hvorvidt, sponsoratet kan have værdi for Greenland Travel. Studierejser og arbejdsrejser støttes ikke. Vi støtter fortrinsvis i Grønland, men kan undtagelsesvis støtte ting, der sker udenfor Grønland, hvis vi mener det har kommerciel eller etisk værdi for Greenland Travel.

Ansøgningsskema til sponsorater

For at søge om et sponsorat, skal du udfylde vores online ansøgningsskema. Vi støtter lokale tiltag i Grønland, der gør en forskel for børn og unge. Vi stiller krav til vores sponsorpartnere, så jo bedre projektet er beskrevet, jo bedre kan vi vurdere jeres projekt.

Dette giver vi støtte til:

  • Projekter/aktiviteter i Grønland
  • Aktiviteter, der gør en forskel for flest mulige børn og unge
  • For at så mange som muligt får gavn af vores tilskud og sponsorater, giver vi IKKE støtte eller bidrag til enkeltpersoners projekter
  • Rejser, flybilletter, godstransport, hotelophold og lignende til enkeltpersoner, virksomheder, foreninger el. institutioner

Du skal tænke over, hvordan Greenland Travel bliver fremhævet og promoveret i forbindelse med sponsoratet, så det skaber værdi for vores virksomhed.

Der er ansøgningsfrist fire gange om året: 1. februar, 1. maj , 1. august og 1. november.

Husk at udfylde alle felter.

Klik her for at downloade ansøgningsskabelonen.