VI ER EJET AF GRØNLAND
VI HAR GRØNLAND I HJERTET
INGEN KENDER GRØNLAND BEDRE END OS

CSR

Vi gør en forskel

Når du vælger at rejse med Greenland Travel, er du garanteret en oplevelse for livet. Naturens uspolerede vidundere venter dig sammen med de gæstfrie grønlændere, som er stolte af at vise dig deres land. Men for at Grønland skal forblive en af de mest fantastiske steder på jorden, er ansvarlighed og omtanke påkrævet.

Greenland Travel har altid optrådt samfundsansvarligt og har taget vare på vores omgivende samfund. Vi ønsker nu at gå skridtet videre og forpligte os i endnu højere grad til at bygge langvarige og mere formaliserede relationer med andre aktører i Grønland, til fordel for det grønlandske samfund.

Greenland Travel er det største grønlandsk-ejede rejsebureau i Grønland – og samtidig er vi det eneste rejsebureau med lokal tilstedeværelse i både Nuuk, Sisimiut og Ilulissat. Vi har således vores rødder og fødder solidt plantet i Grønland. Det forpligter, og det motiverer.

Air Greenland, vores moderselskab, tiltrådte ”FN Global Compact” i 2010 som den første grønlandske virksomhed, og Air Greenlands politik for samfundsansvar dækker ikke blot Air Greenland, men også koncernens datterselskaber, herunder Greenland Travel. Vi er altså forpligtet, som virksomhed, til at leve op til de ting, som FN’s Global Compact dækker over. Global Compact er omfattende og favner blandt andet menneskerettigheder, miljøansvar, anti-korruption etc.

Sponsorater

Grønland har cirka 56.000 indbyggere. Derfor er der behov for engagerede og kompetente borgere for at hjælpe med at udvikle samfundet. Hver enkelt borger i Grønland er vigtig. Vi mener, at det er vigtigt at beskytte job og uddanne arbejdsstyrken, kompetencer og talenter i Grønland. Derfor fokuserer vi på nogle områder, hvor vi mener, at vi kan gøre en forskel.

  • Børn og unge
  • Uddannelse
  • Kultur &  Sport
  • Lokale indkøb i Grønland

Læs her om hvordan du kan søge sponsorater hos Greenland Travel.

Børn og unge

Grønlands fremtid i form af børn og unge skal have muligheden for at vokse op i et sikkert miljø og samfund. Derfor bakker vi op om organisationer, der støtter arbejdet med at forbedre eller sikre børns forhold i Grønland. Blandt andet er vores samarbejde baseret på at give penge til udvalgte, større projekter, som virkelig kan gøre en forskel.

Uddannelse

Greenland Travel hjælper unge i Grønland med at lære og udvikle færdigheder. I den sammenhæng spiller vi ligesom andre virksomheder en vigtig rolle, da vi kan etablere lærlingeuddannelser og praktikpladser. Vi ønsker at bidrage til at sikre, at denne nødvendige praktiske erfaring og hjælp til uddannelse er garanteret.

Vi har ydet donation specifikt til Sapiik-projektet i Foreningen Grønlanske Børn. Dette er med det formål at støtte unge i uddannelse.

Kultur og sport

Greenland Travel ønsker også at fremme og bevare den grønlandske kultur og identitetsfølelse gennem støtte af projekter og arrangementer med fokus på dette område.

Lokale sportsforeninger er en vigtig del af det grønlandske samfund. De bidrager med at holde børn og unge aktive og er med til at knytte venskaber og relationer. Både lokalt og internationalt. Vi støtter gerne projekter eller arrangementer der fremmer sporten på alle niveauer.

Vi er medstiftere af en årlig kulturpris til unge musikere, der hvert år uddeles ved Grønlands største musikfestival Akisuanerit. På denne måde hjælper vi sammen med musiklivet at bakke op om de nye talenter, der har svært ved at komme rundt i landet.

Lokale indkøb i Grønland

Som en del af Air Greenland Group er vi også forpligtet til Air Greenlands Purchase Agreement, som sikrer, at vores køb sker i overensstemmelse med FN Global Compact og vi er derfor socialt ansvarlige. Derfor bidrager vi ikke alene økonomisk til samfundet, men vi hjælper også med at bevare job i landet. Vi hjælper med at udvikle og bevare færdigheder.

Vi har udskiftet hele vores telefonsystem til det grønlandske Tusass Flow, og det rummer alt, hvad vi har brug for i vores daglige kommunikation med mobil, fastnet, omstillingsbord, chat, møder og kontaktcenter samlet på ét sted.

Læs her om hvordan du kan søge sponsorater hos Greenland Travel.