VI ER EJET AF GRØNLAND
VI HAR GRØNLAND I HJERTET
INGEN KENDER GRØNLAND BEDRE END OS

Grønlands Nationalpark

Inspiration / Steder at besøge / Grønlands Nationalpark

Verdens største nationalpark finder du i den nordøstlige del af Grønland. I denne fjerne nationalpark finder du repræsentanter for næsten alt dyre- og planteliv i Grønland, og dette gør området helt specielt.

Verdens største nationalpark

Grønlands nationalpark huser næsten alle arter af dyreliv eller planteliv, som lever i Grønland, hvilket gør området utrolig interessant. Det er også den største nationalpark i verden med sine omtrent 972.000 km2, hvor det meste er dækket af indlandsisen. Det er kun områder omkring kysten, som er isfri i sommermånederne. Parkens størrelse og det, at den ikke er åben for alle, gør at det ikke en nationalpark i traditionel forstand.

Nationalparken er ubeboet og mennesketom, med undtagelse af mandskab fra fire vejrstationer og Siriuspatruljen. Om sommeren kan der dog være besøg fra f.eks. forskere og videnskabsfolk i forbindelse med biologiske eller geologiske ekspeditioner. Desuden er der enkelte krydstogter, der finder vej til hertil.

De enorme uberørte naturområder, som du finder i Nationalparken, er essentielle for en stor del af Grønlands dyreliv. Den lange kystzone er en vigtig yngleplads for isbjørnen og hvalrossen. I dette fantastiske naturområde kan du også finde bestande af moskusokser, polarræv, ulv, snehare og et væld af havfugle.

Nationalparken blev grundlagt i 1974 af departementchef Eske Brun og zoologen Christian Vibe. I dag administreres Nationalparken af det grønlandske selvstyre, som godkender adgang for besøgende på baggrund af formål, rejserute og sikkerhedsudstyr.

Der er strenge fredningsbestemmelser i Nationalparken. Alle pattedyr og fugle er totalfredede, og fiskeri må kun foregå med stang og pilk.

 

 

Spor af inuit

Langs kysten i Nationalparken har man fundet mange spor af tidligere bopladser. De ældste anses for at være omkring 4.500 år gamle. Inuit indvandrede fra Canada i flere bølger, og hvor de fleste trak mod syd langs vestkysten, var der også grupper, der drog nordover og ned langs østkysten.

Siriuspatruljen

Danmark og Norge var i 30’erne røget i totterne om, hvem der havde retten til Nordøstgrønland. Den Internationale Domstol i Haag gav Danmark retten til området, men til gengæld skulle Danmark vise, at de kunne opretholde patruljering i området. I 1941 blev Siriuspatruljen født, en dansk militær enhed, der er underlagt Arktisk Kommando.

Soldaterne i Siriuspatruljen patruljerer hver vinter den 16.000 kilometer lange kyststrækning med hundeslæder og om sommeren med kuttere.