VI ER EJET AF GRØNLAND
VI HAR GRØNLAND I HJERTET
INGEN KENDER GRØNLAND BEDRE END OS

Inuitkultur

Inspiration / Kultur / Inuitkultur

I Grønland har man i årtusinder levet under ekstreme arktiske levevilkår. Det afspejler sig i sprog, kultur og samfundsforhold.

Indvandringen til Grønland er sket i bølger. Forenklet set regner vi med fire bølger, nemlig inuit fra vest og europæisk indvandring fra øst. For ca. 4500 år siden kom de første inuit til landet, Saqqaq-kulturen. Dorset-kulturen fulgte for ca. 2500 år siden. Store dele af den nuværende grønlandske befolkning er efterkommere af Thule-kulturen, der kom til landet for ca. 1000-1100 år siden. Endelig er der nordbo-indvandringen og indvandringen efter Hans Egede.

Inuitkultur i Grønland

En rejse til Grønland vil helt sikkert give dig et indblik i den grønlandske kultur og en varm og imødekommende befolkning, der har levet af og i den arktiske natur i mange århundreder. Grønlands historiske rødder er baseret på en blanding af forskellige folkeslags tilpasning til livet i Arktis gennem flere århundreder.

 

Befolkningen i dag

Spredt ud på en kyst så lang som det meste af Europa finder du færre mennesker, end der kan være på et mellemstort fodboldstadion. Dette vidtstrakte samfund er sammenvævet med naturens luner i en sådan grad, at grønlænderne oftest blot trækker på skuldrene, hvis vejret tvinger dem til at ændre planer eller vente i dagevis.

Der bor ca. 56.500 mennesker i Grønland i dag. Du finder ca. 48.000 af dem i 16 byer og de øvrige ca. 8.500 i landets 60 bygder. Ca. 89 % af befolkningen er født i Grønland, mens 11 % er tilflyttede danskere og udenlandske statsborgere. Ca. 90 % af Grønlands befolkning bor på syd- og vestkysten fra Nanortalik i Syd til Upernavik mod nord. Grønlands hovedstad er Nuuk med ca. 17.000 indbyggere. De øvrige større byer i Grønland er Sisimiut, Ilulissat og Qaqortoq.

Det grønlandske sprog

Grønland hedder Kalaallit Nunaat på grønlandsk, hvilket betyder grønlændernes land. Du hører også nogle gange Inuit Nunaat, hvilket betyder Menneskenes Land.

Modersmålet i Grønland er grønlandsk med dansk som andet sprog. Grønlandsk, Kalaallisut, er nært beslægtet med de sprog, der tales af Inuit i Canada og særligt i Alaska. I Grønland finder du tre hoveddialekter – en i nord, en i øst og endelig den vestgrønlandske, der danner basis for den grønlandske retskrivning.

Mange mennesker taler dansk og engelsk, særligt i turismebranchen. Du kan ikke regne med, at alle gør det, men her kan du komme langt med fagter og smil og måske få lidt hjælp af folk omkring dig.

 

Pionerfolket

Grønland har altid tiltrukket eventyrer fra hele verden, og du og dem før dig bydes velkommen af et folk af pionerer, som viser vejen og bygger bro fra traditionerne til det moderne liv. Grønlænderne er et gæstfrit og handlekraftigt folkefærd, der gennem generationer har levet af naturen og midt i den. Naturens storhed indgyder en ro i befolkningens sind og en respekt for elementerne, som er beundringsværdig.

Vilkårene er i dag ikke så ubegribeligt barske som før, og grønlændere bor hverken i tørvehytter eller iglooer. Grønland er et moderne samfund. Det lyder måske kedeligt, men det er det ikke – for klimaet, kulturhistorien, floraen, faunaen, lyset, lydene, landskaberne, sproget og ikke mindst grønlænderne selv som befolkning skaber et samfund, der giver livet i Grønland en unik kant.

Du vil opleve, at traditionerne og den oprindelige fangerkultur fortsat lever relativt uspoleret i de små bygder, som er nemme at lægge vejen forbi. De fleste grønlændere kender en hverdagsrytme, hvor de ét øjeblik sidder i et kontorlandskab og få timer senere står i en åben jolle på vej på eventyr i en nærliggende fjord.

Læs mere om maden i Grønland.

Indvandring til Grønland

Indvandringen til Grønland er sket i bølger. Forenklet set regner man med fire bølger, nemlig dem af inuit-afstamning fra vest og så den europæiske indvandring fra øst. For ca 4.500 år siden kom de første inuit til landet, Saqqaq-kulturen. Dorset-kulturen fulgte vestfra for ca. 2500 år siden. Store dele af den nuværende grønlandske befolkning er i dag efterkommere af Thule-kulturen, der kom til landet for ca. 1000-1100 år siden.

De to første store indvandringer af inuit var palæo-eskimoer, der havde deres primære liv på tundraen på jagt efter rener, moskus, etc. Det nye folk i Thule-kulturen var neo-eskimoer, der baserede deres liv på fangst af havdyr.

Næsten samtidig med Thule-folkets ankomst kom nordboerne ind fra Island og bosatte sig i det om sommeren frodige Sydgrønland. Gennem deres 500 år i Grønland nåede de at brede gårde ud fra det sydligste Grønland og helt op til Nuuk-fjorden.

I 1721 kom præsten Hans Egede til Grønland og gjorde Grønland til en dansk koloni, hvor han samtidig kristnede den grønlandske befolkning og derfor er landet i dag et lutheransk baseret samfund.

 

Grønlandsk identitet i forandring

Grønland har altid været midt i en brydningstid. Fra de første bølger af indvandring til nutidens kulturelle mangfoldighed og bevægelse hen imod selvstændighed, har landet været præget af mennesker, der selv har taget styringen på deres skæbner.

I disse år diskuteres det, hvad grønlandsk identitet egentlig er, særligt når den skal kunne rumme vidt forskellige virkeligheder over store geografiske og sociale afstande. Grønlænderne forsøger at møde hinanden i et fælles projekt, og det præger hverdagen, hvilket du tydeligt kan mærke, når du besøger landet.

Oplev livet i små bygder

Uanset hvor du befinder dig i Grønland, vil du se, at den traditionelle fangerkultur lever side om side med et topmoderne samfund. Især i de mindre bygder vil du imidlertid kunne fornemme, hvad det vil sige at bo i pagt med naturen og i et lille isoleret samfund. Her står hundeslæderne klar til vinterens komme, fisk tørres på stativer, og fangerredskaber står klar til fiskeri og jagt.

 

Hundeslæde med lokale kuske

Vælger du at køre hundeslæde i Grønland vil du blive mødt af en lokal kusk, som kender sine hunde og området ud og ind. Grønland er ikke turistet, og du vil derfor opleve, at du bliver mødt af et menneske og ikke en guide, der skal have dig med på udflugt. De lokale kuske taler ikke nødvendigvis dansk, men med korte sætninger og kropsprog skal du blot se det som en del af oplevelsen.

Kaffemik i privat hjem

I flere byer i Grønland kan du komme til kaffemik hos en lokal familie. Det er en særlig grønlandsk tradition, hvor man holder ”åbent hus”, og så er der kaffe og kage. Især kage i lange baner. Man kommer, og man går. Som rejsende kan det være en fin mulighed for at komme i snak med de lokale og høre om livet i Grønland og udveksle erfaringer og ikke mindst grine.

Gudstjeneste og kristendommen

Grønland har kristendom som sin hovedreligion, og i alle byer og bygder finder du en kirke. Her er der ofte gudstjeneste om søndagen, og er du heldig, kan du opleve konfirmation, dåb eller bryllup. Du må gerne gå ind i kirken ved disse arrangementer, men spørg pænt, hvis du ønsker at tage et billede.

Grønlands nationaldag 21. juni

Hvis du er i Grønland den 21. juni, så kan du glæde dig. Nationaldagen fejres i hele Grønland ved at grønlænderne iklæder sig nationaldragt, går i parade og mange steder er der åbent hus med grønlandsk buffet.